Ammatillinen pätevyys

Olen ammatiltani asianajaja ja koulutukseltani oikeustieteen tohtori ja kauppatieteiden lisensiaatti. Minulla on varatuomarin arvonimi. Hoidan työni jo yli 30 vuoden kokemuksella alalta. Työni ohella olen hoitanut pitkään myös useita ammatillisia luottamustoimia.

"Varmistan osaamiseni jatkuvalla kouluttautumisella, rakentamisen oikeuskysymyksiin keskittyvällä tutkimustyöllä ja osallistumalla järjestötoimintaan."

Juha Ryynänen

asianajaja, varatuomari

Koulutus

2016
oikeustieteen tohtori
Helsingin yliopisto
Väitöskirja: "Urakkasopimuksen muutokset -sopimusoikeudellinen tutkimus urakkasopimuksen dynaamisuudesta"


2001
kauppatieteiden lisensiaatti
Helsingin Kauppakorkeakoulu
Lisensiaatin tutkimus: "Asianajopalvelut tietoverkoissa."


1999
asianajaja

1997
varatuomari
Vaasan hovioikeus/Raahen käräjäoikeus

1994
oikeustieteen kandidaatti
Lapin yliopisto, opintoja Freie Universität Berliinissä

MUU AMMATILLINEN PÄTEVÖITYMINEN

2016
Keskuskauppakamarin välimieskoulu

2002
Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija

Kielitaito
suomi, englanti, saksa, ruotsi

MUUTA

2016
majuri (res)

Ammatillinen työkokemus

Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy
2008-
Omistaja

Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy
2007-2008
Osakas, johtoryhmän jäsen, Oulun toimipaikan vastaava asianajaja. Kiinteistöt ja rakentaminen -asiantuntijaryhmän puheenjohtaja. Vahingonkorvausasiat -asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.Yrityskaupat ja transaktiot -asiantuntijaryhmän puheenjohtaja

Asianajotoimisto Prudentum Oy
2006-2007
Osakas, hallituksen ja johtoryhmän jäsen

Asianajotalo Interlex Oy
1999-2006
Osakas, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

Asianajotoimisto Ahokas & Ryynänen Avoin Yhtiö
1994-1999
Yhtiömies

Ammatillisia luottamustoimia

Suomen Asianajajaliitto
2020–2023
Hallituksen jäsen
2017–2020
Hallituksen varajäsen
2018–2020
Kiinteistö- ja rakennusoikeus -asiantuntijaryhmän jäsen
2013–2020
Sopimusoikeus ja kuluttajansuoja -asiantuntijaryhmän jäsen
2001–2017
Defensor Legis, toimitusvaliokunnan jäsen
2005–2012
Oikeuspoliittisen valiokunnan siviilioikeudellisen asiantuntijaryhmän jäsen
2005–2008
Menettelytapavaliokunnan varajäsen
2005–2008
Valtuuskunta, jäsen
2002–2008
Oulun osasto, varapuheenjohtaja
2000–2001
Oulun osasto, hallituksen jäsen

Oulun Kauppakamari
2016–
Talous- ja lakivaliokunta, jäsen
2008–2015
Laki- ja verovaliokunta, jäsen
2001–2008
Laki- ja verovaliokunta, puheenjohtaja

Yrittäjäjärjestöt
2001–2002
Oulun Yrittäjät ry:n varapuheenjohtaja
1999–2000
Oulun Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen
1999
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen

Kiinteistöliitto ry
2018–2019
Korjausrakentamistoimikunnan jäsen

Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry
2016–2019
Hallituksen jäsen

Julkaisuja

Ajatuksia sopimusehtojen tulkinnasta ja kohtuullistamisesta.
Juhlajulkaisu Heikki Halila 1952 – 26/5 2022. Edita, Helsinki 2022, s. 431–442.

Maanvuokrasopimuksen tulkinnasta ja sopimusehtojen kohtuullistamisesta hovioikeusratkaisun valossa.
Edilex, Helsinki 2021.

YSE 1998 ja sopimuksen tulkintasäännöt.
Defensor Legis 3/2019, s. 359–372.

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen tulkinnasta.
Edilex, Helsinki 2019.

Urakoitsijan korvausvastuu viivästyssakon määräytymisajan jälkeisestä viivästyksestä
(oikeustapauskommentti Helsingin hovioikeus, 1.2.2018).
Edilex, Helsinki 2018.

Konsultin törkeästä tuottamuksesta hovioikeusratkaisun valossa
(oikeustapauskommentti Helsingin hovioikeus 11.10.2016).
Edilex, Helsinki 2018.

Urakkasopimus – kanteen ennenaikaisuus – sopimuksen tulkinta
(oikeustapauskommentti KKO 2017:14.
Edilex, Helsinki 2017.

International Construction Projects in Finland.
Construction Law International, March 2017, s. 9–11.

Urakkasopimus – vahingonkorvaus – vastuu takuuajan jälkeen – sopimuksen tulkinta (oikeustapauskommentti KKO 2016:79).
Edilex, Helsinki 2016.

Projektinjohtopalvelusopimus – sopimuksen tulkinta
(oikeustapauskommentti Helsingin hovioikeus 30.1.2015).
Edilex, Helsinki 2016.

Urakkasopimuksen muutokset – sopimusoikeudellinen tutkimus urakkasopimuksen dynaamisuudesta.
Edita, Helsinki 2016.

Urakkariidat yleisissä tuomioistuimissa.
Rakentajain kalenteri 2014.

Urakkariidat hovioikeuksissa.
Defensor Legis 5/2013, s. 855–879.

Asianosaisvalmistelu riita-asioissa,
Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja VIII (2007), s. 123–136.

Asianajopalvelujen markkinointi tietoverkoissa.
Defersor Legis 6/2000, s. 887–909.

Asianajotoimeksiannon syntyminen verkkoympäristössä, perinteinen sopimusoikeus ja uudet haasteet.
Defensor Legis 2/2000, s. 290–313.

Väliyhteisölainsäädäntö Suomessa ja Saksassa –oikeusvertailu.
Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja, B-14,
Helsinki 1998.


Lisäksi olen laatinut kymmeniä asiantuntijakirjoituksia useissa elinkeinoelämän julkaisuissa ja sanomalehdissä liikejuridiikkaan liittyvistä aiheista.

Väitöskirja

Juha Ryynänen

Urakkasopimuksen muutokset - Sopimusoikeudellinen tutkimus urakkasopimuksen dynaamisuudesta

Väitöstilaisuus pe 8.4.2016, Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.
Väitöskirja on hankittavissa Editan verkkokaupasta: www.editapublishing.fi

 

Lectio Praecursoria

Väitöskirjan tiivistelmä

Urakkasopimuksella tilaaja siirtää rakennushankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä urakoitsijalle. Urakoitsija puolestaan sitoutuu urakkasopimuksella tuottamaan tilaajalle sovitun työn tuloksen sovittua korvausta vastaan sovitussa ajassa. Tilaaja ja urakoitsija lyövät urakkasopimuksella tyypillisesti lukkoon rakennushankkeen toteuttamisen kannalta keskeisimmät tekijät, jotka ovat työn tulos, urakkahinta ja urakka-aika. Kirjassa tarkastellaan, miten urakkasopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuvat muutokset vaikuttavat osapuolten välisessä sopimussuhteessa.

Urakkasopimus ei Suomen oikeudessa ole laissa määritelty erityinen sopimustyyppi, joten sopimusoikeuden yleisillä opeilla on keskeinen merkitys urakkasopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Sopimusoikeuden yleisten oppien uudemman tutkimuksen tarkastelulle nimenomaan urakkasopimusten näkökulmasta on ollut tarvetta, johon Urakkasopimuksen muutokset vastaa.

Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy

Palvelen asiakkaitani koko Suomen alueella. Asiakkaani ovat eri puolilta Suomea. Asiointi etäyhteyksin on sujuvaa. Tarvittaessa liikun toki mielelläni asiakkaideni luo. Toimistoni sijaitsee Oulun keskustassa, Technopolis Ydinkeskustan tiloissa. Katso tarkemmat yhteystiedot ja ajo-ohjeet toimistolle Yhteystiedoista.

Toteutus: Kertalaaki Oy