Palvelut

Olen erikoistunut rakentamisen ja kiinteistöjen lakiasioihin, erityisesti urakkasopimuksiin liittyviin kysymyksiin. Asiakkaitani ovat yritykset ja julkisyhteisöt, jotka arvosta tehokkaita, ammattitaitoisia ja henkilökohtaisesti tuotettuja asiantuntijapalveluja.

"Palvelen asiakkaitani koko Suomen alueella rakentamisen ja kiinteistöjen lakiasioissa. Tarjoan konsultointia sekä hoidan oikeudenkäynnit ja välimiestehtävät. Erikseen sovittaessa hoidan myös muihin toimialoihin liittyviä toimeksiantoja."

Juha Ryynänen

asianajaja, varatuomariKonsultointi

Konsultoin suuria, keskikokoisia ja pieniä rakennusliikkeitä, erikoisurakoitsijoita ja suunnittelutoimistoja sekä rakennuttajia rakennushankkeiden lakiasioissa tarveselvitysvaiheesta aina käyttöönottovaiheen jälkeiseen aikaan saakka.

Asiakkaani kääntyvät puoleeni kysymyksissä, jotka liittyvät seuraaviin asioihin:

▸ Urakkatarjouspyyntö, urakkatarjous ja urakkaneuvottelut
▸ Urakkasopimuksen laatiminen
▸ Reklamaatiot ja niihin vastaaminen urakan aikana
▸ Urakka-ajan pidentäminen
▸ Urakoitsijan viivästys
▸ Lisä- ja muutostyöt
▸ Rakennusvirheet
▸ Urakkasopimuksen purkaminen
▸ Urakkasuorituksen vastaanotto
▸ Taloudellinen loppuselvitys

▸ Takuuajan virhevastuu
▸ Takuuajan jälkeinen virhevastuu
▸ Hankintaoikaisu ja hankintavalitus sekä niihin vastaaminen julkisissa hankinnoissa
▸ Allianssihankkeiden ja integroitujen projektitoimitusten erityiskysymykset
▸ Oikeudellisten asiantuntijalausuntojen laatiminen erimielisyyksien osapuolille
▸ Kiinteistönkehityshankkeiden oikeudelliset kysymykset, kuten

▹ kaavoitus,
▹ rakennuspaikan hankkiminen ja
▹ hankkeen toteutusmuodon valinta sekä
▹ sopimusrakenteen suunnittelu

Asiakkaillani on eri kokoisia hankkeita, joissa on kysymys:

▸ Talonrakentamisesta
▸ Teollisuus- ja toimitilarakentamisesta
▸ Infrarakentamisesta
▸ Talotekniikkaurakoinnista
▸ Alueurakoinnista
▸ Energia- ja voimalaitosrakentamisesta
▸ Kaivostoimintaan liittyvästä urakoinnistaOikeudenkäynnit

Hoidan henkilökohtaisesti, tarmokkaasti ja asenteella oikeudenkäyntiasiat koko Suomen alueella käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa, korkeimmassa oikeudessa sekä välimiesoikeuksissa.

Tavanomaisia oikeudenkäyntitoimeksiantojani ovat:

▸ Urakkariidat
▸ Suunnittelusopimusriidat ja muut konsulttisopimusriidat
▸ Liikehuoneistojen vuokrariidat
▸ Kiinteistönkauppariidat

Minulla on runsaasti kokemusta riitojen sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa. Lisäksi toimin tarvittaessa sovittelijana Suomen Asianajajaliiton sovittelusääntöjen ja Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisissa sekä vapaamuotoisissa sovitteluissa.Välimiestehtävät

Hoidan välimiestehtäviä koko Suomen alueella. Otan vastaan välimiestehtäviä, joissa on kysymys rakennus- ja kiinteistöalaa koskevista erimielisyyksistä. Yhden asianajajan toimistossa työskentelevänä pystyn selvittämään nopeasti ja kattavasti esteettömyyteni tarjottuun välimiestehtävään.

Pitkä kokemukseni asianajoalalta sekä oikeustieteellinen ja kauppatieteellinen koulutukseni mahdollistavat vaativien oikeudellisten ja taloudellisten kysymysten ymmärtämisen. Minulla on kokemusta välimiesmenettelylain, Keskuskauppakamarin välimies-/välitysmenettelysääntöjen ja osakeyhtiölain 18 luvun mukaisista välimiesmenettelyistä.

Annan mielelläni tarkentavaa tietoa referensseistäni. Pyydettäessä voin kertoa myös suosittelijoistani.

Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy

Palvelen asiakkaitani koko Suomen alueella. Asiakkaani ovat eri puolilta Suomea. Asiointi etäyhteyksin on sujuvaa. Tarvittaessa liikun toki mielelläni asiakkaideni luo. Toimistoni sijaitsee Oulun keskustassa, Technopolis Ydinkeskustan tiloissa. Katso tarkemmat yhteystiedot ja ajo-ohjeet toimistolle Yhteystiedoista.

Toteutus: Kertalaaki Oy